Stavsudda Skärgårdens Intresseförening

 

SIF info:

Pg: 644 15 56-5
Medlemsavgift 200kr/år


Här kan du ladda ned Stavsuddabladet 2021.


Stort fokus på avloppsfrågor i Stavsudda-området.
SIF har med Bonne S. och Göran L. i spetsen haft kontakt med kommunen och skaffat information.
Mer i ovan nummer av Stavsudda-Bladet.


Ansökningshandlingar för tillstånd av latrin och komposthantering.

Anmälningsblankett för tillstånd av hushållskompost.

Redovisningsblankett för befintlig avloppsanläggning.